Τα νέα μας

Αγρότης & Τεχνολογία e-νώνονται την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών & Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ),  ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) διοργανώνουν την 1η Πανηγυρική Συνεδρίαση: Αγρότης & Τεχνολογία e-νώνονται την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, στην Αθήνα.

Είναι μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να αναδείξει τα οφέλη και αποτελέσματα της συνεργασίας τριών σημαντικών κλάδων, απαραίτητων για την υλοποίηση της σύγχρονης Αγροτικής Ανάπτυξης, των Αγροτών & Κτηνοτρόφων, των Επιστημόνων Γεωτεχνικών και των Επιστημόνων και εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. 

Η διοργάνωση αποτελεί για τους τρεις χώρους, σημαντικό εφαλτήριο αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής γνώσης, καταγραφής αναγκών και αιτημάτων.

Η σημασία και το περιεχόμενο της Συνεργασίας

Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί την κατανόηση σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων του γεωργικού τομέα και της αγροτικής ανάπτυξης με όλους τους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας, για μια «νέα Αποδοτικότητα» με εφαρμογή στην Γεωργία και στην Κτηνοτροφία.

Η «νέα Αποδοτικότητα» απαρτίζεται από πλήθος διαφορετικών υποσυστημάτων με δυναμικά αγώγιμη διασύνδεση, κυρίως του Γεωργικού και του Κτηνοτροφικού Τομέα με το υποσύστημα της Περιφερειακής Οικονομίας, εξελισσόμενο εντός του ευρύτερου πλαισίου της παγκόσμιας τεχνολογικής ανάπτυξης, κάνοντας χρήση όλων των ψηφιακών, καινοτόμων μέσων και εργαλείων.

Στη νέα αυτή πραγματικότητα χρειαζόμαστε περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους  αγρότες και κτηνοτρόφους, ενισχύοντάς τους με τη δημιουργία και αξιοποίηση νέων εργαλείων προς βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και  ανταγωνιστική τοποθέτηση της ελληνικής παραγωγής στο διεθνή χάρτη.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση βασίζεται στους αλγόριθμους, στο Διαδίκτυο, στον τεράστιο όγκο δεδομένων με την ανάλυσή τους σε πραγματικό χρόνο και συνενώνει όλες τις τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη, γενετική, βιοτεχνολογία, μοριακή βιολογία, ρομποτική, νανοτεχνολογία κ.α. 

Στην Ελλάδα, η Πρωτογενής Παραγωγή αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της Οικονομίας και η διασύνδεση καινοτομίας και αλυσίδας αξίας θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα δημιουργίας νέων συνθηκών παραγωγής ποιοτικών τροφίμων, αξιοποίησης των εισροών, προστασίας του περιβάλλοντος, αύξησης του τζίρου και τελικά της ευμάρειας με την επίτευξη υψηλού βιοτικού επιπέδου για τον παραγωγό.

Κατά τη διοργάνωση της 1ης Πανηγυρικής Συνεδρίασης θα συνεργαστούν μέλη/καλεσμένοι των προαναφερόμενων συνδιοργανωτών. 

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί δράση πεδίου (εργαστήριο), όπου θα λάβουν χώρα workshops συνεργασίας εκπροσώπων των Αγροτών-Κτηνοτρόφων και του φυτωρίου-εταιρειών Πληροφορικής & Τεχνολογίας, όπου θα καταγραφούν ανάγκες, εφαρμοστικά πρότυπα, best practices και παρουσίαση αποτελεσμάτων υπαρχόντων ερευνών - προτάσεων - λύσεων.

Την πρωτοβουλία υποστηρίζει το ITS Hellas

Ο Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS Hellas) είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία αστικής ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 2011 και έκτοτε λειτουργεί ως η κατεξοχήν εθνική πλατφόρμα για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) στην Ελλάδα. Η ITS Hellas απαρτίζεται από μέλη προερχόμενα από το δημόσιο, τον ιδιωτικό αλλά και τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό κόσμο. Βασική αποστολή της πλατφόρμας είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και την προώθηση των Ελληνικών τεχνολογικών λύσεων ΕΣΜ με στόχο την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας στις Μεταφορές. Αναλυτικά, οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τα τέσσερα πεδία των μεταφορών, όπως έχουν οριστεί διεθνώς (οδικές μεταφορές, ναυτιλία, σιδηροδρομικές μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές), αλλά και ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών  (υποδομές μεταφορών, τεχνολογίες οχημάτων, επικοινωνίες, τηλεματικές τεχνολογίες, ανάπτυξη λογισμικού και εξοπλισμού, κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, διαχείριση μέσων μεταφοράς, διαχείριση κυκλοφορίας - traffic management κ.λ.π.).

https://www.its-hellas.gr/gr/