ΓΕΩΡΓΙΑ 4.0 LAB

Το  ΓΕΩΡΓΙΑ 4.0 LAB θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο της 1ης Πανηγυρικής Συνεδρίασης που συνδιοργανώνουν οι φορείς Πανελλήνια Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών(ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας(ΓΕΩΤΕΕ) και Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, στην Αθήνα.

Η Συνεδρίαση είναι μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να αναδείξει τα οφέλη και αποτελέσματα της συνεργασίας τριών σημαντικών κλάδων, απαραίτητων για την υλοποίηση της σύγχρονης Αγροτικής Ανάπτυξης, των Αγροτών Κτηνοτρόφων, των Επιστημόνων Γεωτεχνικών και των Επιστημόνων και εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Για την ενδυνάμωση της διοργάνωσης με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του πεδίου, Αγρότες και Επιστήμονες Τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί δράση πεδίου (εργαστήριο), όπου θα λάβει χώρα μια δυναμική συνεύρεση εκπροσώπων των Αγροτών-Κτηνοτρόφων και του φυτωρίου-εταιρειών Πληροφορικής & Τεχνολογίας, με στόχους:

  • να καταγραφούν πραγματικές ανάγκες των Αγροτών - Κτηνοτρόφων
  • να παρουσιαστούν πρότυπα εφαρμοστικά εκ μέρους των επιστημόνων
  • να αναδειχθούν best practices και αποτελέσματα υπαρχόντων εργαλείων, 
  • να παραχθεί μια πρώτη αναφορά προτάσεων - λύσεων για το άμεσο μέλλον

Στο εργαστήριο ΓΕΩΡΓΙΑ 4.0 LAB θα πάρουν μέρος προεπιλεγμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι με καταγεγραμμένα θέματα και προβληματισμούς προς επεξεργασία και επιστήμονες του κλάδου της Τεχνολογίας, που θα αναπτύξουν σκεπτικό και ιδέες πάνω στην θεματολογία αυτή.

Πρόκειται για μια συνεύρεση που θα είναι διαρκής και θα εξελίσσεται σταδιακά σε επόμενες πρωτοβουλίες και διοργανώσεις ενώ θα υποστηρίζεται από έναν ψηφιακό χώρο ανταλλαγής απόψεων.

80

high-tech companies

360

technology and communication companies

130

agricultural   cooperatives

38k

geotechnical   scientists